Chụp hình sự kiện ra mắt sản phẩm mới Saska tại Hồ Võ Studio