phương thức thanh toán

Tháng Một 5, 2021

Phương thức giao nhận và thanh toán

PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN VÀ THANH TOÁN   1. Phương thức HOVO.VN nhận sản phẩm, hàng hoá Khách hàng gửi sản phẩm, hàng hoá đến studio […]