quy định chung

Tháng Một 5, 2021

Phương thức giao nhận và thanh toán

PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN VÀ THANH TOÁN   1. Phương thức HOVO.VN nhận sản phẩm, hàng hoá Khách hàng gửi sản phẩm, hàng hoá đến studio […]
Tháng Mười Một 27, 2020

Chính sách và quy định Hồ Võ Studio

CHÍNH SÁCH VỀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH  VÀ QUY ĐỊNH CHUNG 1. Thông tin về điều kiện giao dịch chung (Chi tiết: Điều 32) HỒ VÕ […]