Chụp áo dài Tết phố ông đồ tại Hồ Võ Studio – Bé Nghi