Quay phim chụp hình live stream sự kiện, event, khai trương tại Hồ Võ Studio